Es tracta d'una norma perquè prop de 900.000 jóvens residents a la Comunitat Valenciana "construïsquen el seu projecte vital individual i col·lectiu en igualtat de condicions i enfoquen la seua realitat des de l'apoderament, la participació i l'emancipació", destaca el Govern autonòmic en un comunicat.

El projecte de llei establix que les polítiques integrals de joventut reconeixen els drets de les persones jóvens, amb edats compreses entre els 12 i els 30 anys, per la qual cosa s'avança "l'edat jove" als 12 anys i s'establixen mecanismes per al foment de la participació i l'associacionisme juvenil, entre els quals destaca la participació a partir dels 16 anys en les consultes dutes a terme entre la ciutadania.

Així mateix, el text fixa legalment la corresponsabilitat de les administracions públiques i les persones jóvens en l'elaboració i execució de les polítiques; el seu municipalització i el reconeixement de l'oci educatiu com a instrument d'educació en valors de solidaritat, companyonia i d'inclusió social.

El projecte de Llei recupera la denominació original de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) que es configura com un organisme autònom de la Generalitat. També destaca la nova composició del Consell Rector, òrgan de representació i participació, dissenyat des de la paritat de dones i hòmens i amb representació directa de la joventut, associada o no, de manera que cap persona jove es quede sense veu, amb la incorporació, a més, en la representació de diferents trams d'edat (dels 12-18 anys; dels 19-24 anys i dels 25-30 anys).

El projecte de llei regula les estructures de participació juvenil, esmentant els grups de jóvens com a realitats que han de ser reconegudes per les administracions públiques i incorpora el Fòrum Jove com a mecanisme per a grups juvenils no associats i de manera individual puguen aportar les seues propostes.

També atorga al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana la condició de màxim òrgan de representació i d'interlocució amb el Consell i amb altres institucions públiques i privades en matèria de Joventut i són igualment reconeguts els consells locals i territorials de Joventut.

L'educació en la participació, un element fonamental que ajudarà la joventut a entendre que "participar és decidir".

ESTRATÈGIA VALENCIANA DE JOVENTUT

A les Polítiques Integrals en matèria de Joventut es dedica el títol III amb especial incidència en l'Estratègia Valenciana de Joventut, que es configura com a marc general de la planificació de les polítiques a desenvolupar en tot el territori de la Comunitat Valenciana amb la intervenció dels ajuntaments

Entre els elements de suport a l'Estratègia es troba la Comissió Interdepartamental de Joventut de la Generalitat i la Xarxa Jove. Un altre principi articulador del projecte és facilitar l'emancipació dels i les jóvens a través dels ajuntaments reconeixent-los corresponsabilitat en la matèria, d'acord amb els principis de proximitat i arrelament.

La municipalización i l'unió de municipis és un concepte clau per a fer arribar recursos i servicis com la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació Juvenil, la Xarxa Valenciana d'Oci Educatiu, la Xarxa Valenciana d'Albergs Juvenils, les Escoles d'Animació Juvenil, el Carnet Jove i el Servici d'Assessorament i Recursos Tècnics per a Municipis.

OCI EDUCATIU

Un altre element destacat és la incorporació de l'oci educatiu al costat de la informació i orientació juvenils, la formació i la mobilitat com a servicis i recursos per a la joventut.

En ell s'establix la necessitat de l'oci educatiu per a la formació i un sistema comú que integre recursos públics i privats i que acredite les competències adquirides a través del voluntariat, en activitats de temps lliure educatiu.

El Consell subratlla que un dels trets distintius de la futura Llei de Polítiques integrals és que per a la seua redacció ha comptat amb l'audiència i les aportacions d'entitats representatives dels interessos de la joventut, entre les quals es troben la Federació Valenciana de Municipis I Provincies-Fvmp; el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana; Juniors Moviment Diocesà; el Consell de la Joventut de Mislata; la Federació de Cases de Joventut de la Comunitat Valenciana; Associació de Professionals de la Joventut de la Comunitat Valenciana; Avecoe. Associació Valenciana d'empreses Culturals i d'Oci Educatiu i Jovesord, Associació Juvenil de Persones Sordes.

Així mateix, ha comptat amb la participació d'UGT-PV; CCOO-PV; STEP Intersindical; Concapa-Conval Confederació Catòlica Nacional de Parells de Família i Pares d'alumnes, Covapa; Confederació Valenciana d'Associacions d'Apas/Ampas; Confederació d'Ampas Gonzalo Anaya; COEESCV. Col·legi Oficial d'educadors I Educadors de la Comunitat Valenciana; i les Diputacions de València, Alacant i Castelló com a membres del Consell Rector de l'IVAJ.

També han contribuït les delegacions d'estudiants de la Universitat d'Alacant, Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat Miguel Hernández i Universitat Jaume I, així com les escoles d'animació juvenil. ACCENT, Agustinos, Anima't, Bona Gent, Evall Centre Excursionista València, Creu Roja Joventut, Cuyju, Don Bosco, EAJEF, Edetania, Ensenya de Fusta-Scouts Valencians, Etell, Federació de Cases, Fernando Soto Campos, Juniors, Ymca, Lluerna, Lluïsos, Món Màgic, Morvedre - Ajuntament de Sagunt, Carpe Vitae, Abast Animació i Sant Roc.

Però, sobretot, en la seua elaboració s'ha potenciat la participació directa amb difusió de l'avantprojecte, una enquesta on-line i reunions per tot el territori de la Comunitat .

El text va ser aprovat per unanimitat en una reunió plenària del Consell Rector de l'IVAJ i després del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, entrarà com a projecte de llei del Consell en seu parlamentària.

Consulta aquí más noticias de València.