El termini per presentar sol·licituds en els centres sostinguts amb fons públics romandrà obert entre el 25 de maig i el 6 de juny per a aquells alumnes que vullguen realitzar FP Bàsica o ensenyaments de cicles de grau mitjà i superior. El termini per sol·licitar l'accés als Programes Formatius de Qualificació Bàsica s'obrirà de l'11 al 18 de juliol, i el de FP Bàsica de segona oportunitat entre l'1 i el 7 de setembre.

La sol·licitud s'emplenarà prèviament via telemàtica a través de l'espai online habilitat a este efecte, que estarà disponible a partir de hui mateix per a l'admissió de FPB el termini de la qual de presentació de sol·licituds començarà el dilluns. L'enllaç per a la sol·licitud telemàtica és http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado. No obstant açò, la presentació de la sol·licitud haurà de realitzar-se en el centre triat per l'alumne com a primera opció.

En el curs 2017-2018 hi haurà un només procés d'admissió en els ensenyaments de Formació Professional, a excepció de la FP Bàsica, que tindrà un procés ordinari i un d'extraordinari, que serà el comprès entre el 12 i el 17 de juliol.

Com a principal novetat destaca la divisió en fases del procés extraordinari d'admissió als ensenyaments de FP Bàsica, així com en el procés d'assignació de vacants sobrants dels cicles formatius de grau mitjà i superior. Es pretén realitzar una millor gestió de les vacants sobrants, que no han sigut adjudicades en el procés ordinari, amb la finalitat de realitzar un repartiment més eficient.

TERMINIS DEL PROCEDIMENT

Pel que fa a les llistes provisionals d'admesos, seran publicades el 20 de juny les dels alumnes que accedisquen a FPB, en convocatòria ordinària, i el 19 de juliol en l'extraordinària; l'11 de juliol les referents als cicles de grau mitjà i superior; el 20 de juliol les llistes provisionals d'alumnes que accedisquen a Programes de Qualificació Bàsica; i el 8 de setembre les dels alumnes que accedixen a FP de segona oportunitat.

Després del termini de presentació de reclamacions es publicaran les llistes definitives d'alumnat admès. En el cas de la FPB, este llistat es publicarà el 26 de juny per al procés ordinari i el 24 de juliol per a l'extraordinari; en el cas dels cicles formatius de grau mitjà i superior, les llistes definitives d'admesos es publicaran el 18 de juliol.

Quant als ensenyaments de Programes Formatius de Qualificació Bàsica, el llistat definitiu eixirà publicat el dia 25 de juliol; i finalment, en el cas dels ensenyaments de FPB de segona oportunitat, el dia 12 de setembre.

La matrícula de l'alumnat de FP Bàsica es realitzarà entre el 28 de juny i el 4 de juliol en convocatòria ordinària i del 25 al 28 de juliol en extraordinària; pel que fa a la matrícula d'els qui accedisquen a cicles de grau mitjà i superior entre el 20 i el 28 de juliol, i l'alumnat de Programes de Qualificació Bàsica, del 26 al 31 de juliol. Finalment, l'alumnat que es matricule en FPB de segona oportunitat podrà fer-ho del 13 al 18 de setembre.

SISTEMA D'OCUPACIÓ JUVENIL

Mitjançant la resolució publicada en el DOGV, la Conselleria

també establix el procediment per a donar-se d'alta en el Sistema Nacional d'Ocupació Juvenil, per a açò s'especifiquen tant els requisits establits en l'àmbit estatal com els requerits en wl territori valencià.

En concret, s'exigirà tindre almenys 18 anys d'edat l'any natural en el qual se sol·licita la FP Bàsica, acreditar que no es posseïx cap títol de FP o qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets, així com trobar-se actualment desescolarització i sense ocupació.

Consulta aquí más noticias de València.