El 54% de les escoles públiques valencianes trien el nivell avançat de plurilingüisme
El 54% de les escoles públiques valencianes trien el nivell avançat de plurilingüisme GVA.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ja compta amb les dades facilitades pels centres educatius d'Infantil i Primària que establiran un dels tres nivells del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic a les aules experimentals de 2 anys i a 2n cicle d'Infantil (3, 4 i 5 anys) el pròxim curs. Els centres educatius han proposat quin nivell volen prendre com a punt de partida, en una decisió avalada per 2/3 del Consell Escolar. 

Del total d'escoles sostingudes amb fons públics, es tenen les dades del 90% de centres. D'aquest percentatge, 675 centres educatius han triat el nivell avançat I o II (54%), 375 centres el nivell intermedi I o II ( 30%) i 203 el nivell bàsic I o II (16%)

Per comarques, a les d'Alacant 164 centres han triat el nivell avançat, és a dir, un 40%. Pel que fa al nivell intermedi, ha estat escollit per 132 centres educatius, el 32%. El nivell bàsic es correspon a 119 centres, un 28% del total. 

A les comarques de Castelló, 137 centres han triat el nivell avançat, un 83% del total. 17 escoles han optat pel nivell intermedi, un 10% del total i 11 centres s'han decantat pel nivell bàsic, un 7% del total. 

A les comarques de València, 374 centres educatius han triat el nivell avançat, és a dir, un 55%. 226 escoles han optat per l'intermedi, un 34%. Finalment, 73 escoles han optat pel nivell bàsic, un 11% del total. 

El conseller Vicent Marzà ha comentat que “estem ben contents pel fet que gràcies a l'esforç de totes i de tots caminem cap a un ensenyament més plurilingüe que mai, que genera oportunitats per a totes i tots”. El titular d’Educació considera que “pas a pas deixem enrere un sistema de peatges i privilegis per emprendre un de drets i oportunitats”. “Els centres han optat entre mantindre els mateixos programes que ara o avançar i, lliurement, han decidit majoritàriament fer passes endavant”, ha dit. 

Així mateix, el responsable d'Educació ha volgut remarcar que 'les comunitats educatives, mitjançant els seus consells escolars, han decidit el nivell plurilingüe que s'adapta millor al seu context sociolingüístic. El nou programa de plurilingüisme real garanteix a l'alumnat més anglés i un domini efectiu del valencià i del castellà. Volem agrair la implicació de les famílies i del professorat per contribuir a fer realitat el nou model centrat en garantir una educació en llengües òptima per als nostres xiquets i xiquetes, sempre acompanyada per una bona formació del professorat'.

El Programa Plurilingüe Dinàmic amb 3 nivells

El model s'estructura en tres nivells: Bàsic (I i II), Intermedi (I i II) i Avançat (I i II). Les diferències entre nivells són la distribució d'hores vehiculars en les tres llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç de competència oral. És a dir, quantes hores es fan en anglés, en valencià i en castellà donada la situació sociolingüística de cada entorn educatiu. Els diferents nivells responen a la necessitat d'adaptar els programes lingüístics a les característiques del propi centre com a punt de partida.

Formació del professorat

La Conselleria va donar a conéixer fa uns dies les primeres mesures del Pla de xoc de formació del professorat que està dissenyant per acompanyar els docents en l'aplicació del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic. 

Aquest primer paquet de mesures se centra, fonamentalment, en la formació en llengües mitjançant les escoles oficials d'idiomes per al pròxim curs. En aquest sentit, des d'Educació s'han reservat places a les EOI en diferents modalitats de cursos formatius. El professorat podrà iniciar les inscripcions a les EOI al final de març mitjançant els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE). D'aquesta manera, s'han reservat 5.260 places de formació en anglés i 1.540 en valencià. Les modalitats són de cursos presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d'habilitats orals. 

A més, es comptarà amb 1.500 places de formació a la carta en anglés i en valencià amb necessitats específiques segons els centres educatius. Durant el mes de març començaran a testejar-se les necessitats, centre a centre, per dissenyar formació específica per part de professorat de les EOI i de personal dels CEFIRE. Es tractarà de formació lingüística específica segons necessitats i cursos d'actualització de competències lingüístiques per a professorat que ja compta amb titulacions en llengües.

La nova àrea de Competència Comunicativa Oral en anglés

El model compta amb sessions orals de lliure configuració mitjançant una àrea anomenada Competència Comunicativa Oral, que s'impartirà en qualsevol de les dues llengües oficials i en anglés, segons el nivell. 

L'objectiu d'aquesta àrea serà augmentar la comprensió i l'expressió d'idees sobre els temes més propers; dotar d'eines comunicatives per desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar l'opinió mitjançant eines com per exemple: els projectes interetapa, suports audiovisuals o musicals, jocs d'enginy i dramatitzacions.

Calendari d'aplicació, àmbit social i formació per a adults

El calendari d'aplicació comença el curs 2017-2018 i culminarà en la seua implantació al Batxillerat, en 2023. A més de l'educació obligatòria, aquest decret té en compte també els ensenyaments de Formació Professional i Formació d'Adults, que fins ara no s'incorporaven a la normativa de plurilingüisme. 

El nou model plurilingüe està dissenyat des d'una perspectiva no només educativa, sinó també social. Així, també estableix els mecanismes de col·laboració la futura corporació de ràdio i televisió públiques, per exemple, als quals se'ls demana l'emissió de materials en anglés, a més del valencià vehicular, per reforçar socialment el plurilingüisme.

Consulta aquí más noticias de València.