El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. En el quart trimestre de l'any, a la Comunitat, el cost salarial (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) a la Comunitat un 0,03% respecte al mateix trimestre de 2015, situant-se en una mitjana de 1.762 euros per treballador i mes.

Els altres costos (costos no salarials) han aconseguit en el tercer trimestre els 579,70 euros, amb un descens interanual del 0,2%.

A nivell nacional, el cost laboral mitjà per treballador i mes (que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials) va ascendir a 2.649,9 euros en el quart trimestre de 2016, la qual cosa suposa un descens del 0,8% respecte al mateix període de 2015.

Amb esta retallada interanual, la més pronunciada des del primer trimestre de 2013, el cost laboral encadena quatre trimestres consecutius en negatiu després de caure un 0,2% en el primer trimestre de 2016, un 0,1% en el segon i un 0,5% en el tercer.

El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. En el quart trimestre de l'any passat, el cost salarial (que comprèn totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) va baixar un 0,8% respecte al quart trimestre de 2015, situant-se en una mitjana de 2.010,7 euros per treballador i mes.

Els altres costos (costos no salarials) van aconseguir en l'últim quart de 2016 els 639,24 euros, amb un descens interanual del 0,9%. El component més important dels altres costos són les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, que van totalitzar 588,7 euros, un 0,4% menys que en el quart trimestre de 2015.

El segon element important dels altres costos són les percepcions no salarials, que van caure un 6,1% en taxa interanual, a causa de la reculada de les indemnitzacions per acomiadament i de les altres percepcions no salarials (indemnitzacions per fi de contracte, pagaments compensatoris, roba de treball, etc.). Per la seua banda, les subvencions i bonificacions, també incloses en els altres costos, van descendir un 3,7% en taxa interanual.

La jornada mitjana pactada en el quart trimestre de l'any passat va ser de 34,2 hores a la setmana, encara que la jornada efectivament treballada va ser de 29,3 hores després de descomptar les hores perdudes de mitjana a la setmana (5,1 hores, la majoria per vacacions i dies festius) i sumar les hores extraordinàries. El cost laboral per hora efectiva va augmentar un 0,6% en l'últim trimestre de l'any passat, situant-se en 20,79 euros, després de reduir-se el nombre d'hores treballades un 1,4%.

L'INE ha informat a més de que en els últims tres mesos de 2016 es van registrar 67.464 vacants d'ocupació, de les quals el 90,3% pertanyien al sector servicis. No obstant açò, Estadística precisa que la majoria de les empreses preguntades van afirmar que no hi havia vacants per cobrir perquè no necessitaven treballadors addicionals per al període octubre-desembre de 2016.

Consulta aquí más noticias de València.