La Comunitat Valenciana és la regió amb més treballadors amb jornada a temps parcial ja que representen el 19% del total d'ocupats en 2016. Tot i això, també lidera la taxa d'atur d'ocupats a temps parcial amb el 20,2%, segons un estudi de l'empresa de recursos humans Randstad.

En concret, la Comunitat Valenciana ha tancat l'any amb 368.000 professionals fet que suposa un 28,4% durant els últims nou anys quan se situava en 286.600 ocupat.

A l'àmbit nacional, els treballadors a temps parcial han augmentat un 19,1% des de 2007, passant dels 2.265.300 fa nou anys fins a 2.697.100 professionals registrats durant l'últim exercici. Esta xifra representa el 14,6% del total d'ocupats, quatre punts per baix del percentatge a Europa (19%), que s'ha mantingut estable durant els tres últims anys.

Els contractes a temps parcial a Espanya estan més presents en branques d'activitat relacionades amb el turisme, el comerç i l'hostaleria, sobretot.

Per comunitats autònomes, Comunitat Valenciana, el País Basc i Andalusia presenten les majors taxa d'ocupats a temps parcial, amb un 20,2%, un 16,2% i un 16,1%, respectivament. Les seguixen, també per damunt de la mitjana nacional del 14,6%, La Rioja (15,5%), Navarra (15,5%), Aragó (14,9%), Extremadura (14,7%) i Múrcia (14,6%).

Les menors taxes de feina a temps parcial se situen a Madrid (12,5%), Castella-la Manxa (12,3%), Cantàbria (11,9%) i Balears (11,6%).

D'altra banda, l'estudi de Randstad revela que, a menor edat, més és el pes dels treballadors amb jornada parcial respecte del total d'ocupats. Així, en el cas dels menors de 25 anys, el 35% té un contracte d'este tipus, seguit dels de 25 a 45 anys (14,8%) i dels més grans de 45 anys (11,8%).

EUROPA

El pes dels professionals amb contracte a temps parcial a Europa sempre ha sigut més gran que l'assolit a Espanya. Segons Randstad, a major taxa de treballadors a temps parcial, menor és la taxa d'atur als països europeus.

De fet, l'informe constata que els països europeus amb nivells de desocupació inferiors al 7% registren les majors taxes de treballadors a temps parcial, amb percentatges entre el 21% i el 28%. A excepció de Polònia i República Txeca, tots els països d'Europa amb taxes d'atur per baix del 10% tenen percentatges d'ocupats a temps parcial superiors al 20%.

Països Baixos registra el major percentatge de treballadors a temps parcial d'Europa (46,9%), amb una taxa d'atur del 6,9%. Per part seua, Noruega i Alemanya tenen les dues taxes de desocupació més baixes d'Europa, i registren la tercera i la quarta taxa més elevada d'ocupats amb jornada parcial (23,7% i 26,8%, respectivament).

En el cas d'Espanya, les taxes de feina a temps parcial encara se situen per sota de la mitjana europea, amb uns quatre punts percentuals de diferència. Grècia, Croàcia o Portugal mostren, juntament amb Espanya, les taxes de desocupació més elevades i menys del 10% dels seus treballadors són a temps parcial.

Consulta aquí más noticias de València.