Educació incrementa un 62% les beques universitàries de no abandonament al concedir 175
Educació incrementa un 62% les beques universitàries de no abandonament al concedir 175 GVA/JLBORT

D'esta manera, la Conselleria destinarà a estes beques del curs acadèmic 2016-2017 un total de 120.906 euros, amb els quals es pretén contribuir que "l'alumnat amb dificultats econòmiques puga finalitzar els seus estudis a partir de la tercera matrícula i successives".

Segons les mateixes fonts, de l'import total destinat, 74.407 euros correspon a compensació de taxes de terceres matrícules i 46.499 euros a taxes de quartes matrícules.

En concret, dels 175 beneficiaris de les beques, 73 realitzen els seus estudis a la Universitat Politècnica de València, 35 a la Universitat d'Alacant, 32 a la Universitat de València, 24 a la Universitat Jaume I, i 11 a la Universitat Miguel Hernández.

L'import que concedix la Conselleria a estes universitats en concepte de compensació de taxes de l'alumnat beneficiari de les beques es distribuïx de la següent manera: 47.420 euros per a la Universitat Politècnica de València, 38.057 euros per a la Universitat de València, 26.211 euros per a la Universitat d'Alacant, 7.621 euros per a la Universitat Miguel Hernández, i 1.595 euros per a la Universitat Jaume I.

SEGON ANY AMB ESTA AJUDA

Este és el segon any que la Conselleria d'Educació concedix este tipus d'ajudes, i que s'ha duplicat la quantia adscrita passant dels 61.608 euros concedits en el curs 2015-2016 als 120.906 euros del curs 2016-2017.

Alhora, l'exempció de les taxes s'aconseguix únicament amb les assignatures o crèdits que s'hi haja matriculat la persona sol·licitant-l'en el curs 2016-2017 en una única titulació i especialitat.

Com a principal novetat, s'ha ampliat el número màxim de crèdits que es cobriran en tercera o successives matrícules, passant de 18 a 24 crèdits. D'altra banda, no formen part de la beca de matrícula, aquells crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtindre la titulació de la qual es tracte, ni preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits, segons les mateixes fonts.

La Conselleria d'Educació ha destinat un total de 20.922.830 euros a la totalitat de beques convocades en 2016, gairebé un 24% més de fons que l'exercici anterior, on es van destinar 16,9 milions d'euros.

Consulta aquí más noticias de València.