L'import de licitació era de 254.160,50 euros -210.050 euros més 44.110,50 euros d'IVA-, però es va adjudicar el passat 21 d'octubre per 223.661,24 euros -184.844 euros d'import més 38.817,24 euros d'IVA-. Finalment, el contracte es va formalitzar el passat 24 de novembre.

Es tracta d'un procediment de tramitació urgent i procediment negociat, que té un termini d'execució de 24 mesos, sense possibilitat de pròrroga.

El mes de juliol passat, la licitació d'este contracte va quedar deserta perquè finalment sol es va presentar l'IVIE, però per "un error formal" -va introduir una informació al sobre 1 que corresponia al sobre 2-, va quedar exclòs.

El contracte preveu la realització de diversos treballs i activitats per a argumentar i difondre les posicions sobre finançament de la reforma de l'actual sistema. Per a això, preveu el desenvolupament d'un estudi sobre els models de finançament vigents i anteriors que determini els criteris i objectius que ha de reunir el nou model i la proposta de la Generalitat.

Alhora, entre les tasques d'assessorament s'elaboraran i actualitzaran les bases de dades necessàries per a l'anàlisi de la situació de la Comunitat respecte d'altres regions, així com l'adaptació del programari de suport que permeta el contrast de les diferents hipòtesis que se susciten.

Segons el contingut del contracte, tot això es plasmarà en un pla de treball inicial, un informe provisional sobre la proposta a presentar per la Comunitat en el si del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), els informes parcials que calguen en les sessions de negociació d'este òrgan i un document final.

Els treballs també inclouran tant la realització d'estudis, reunions de treball i simulacions que permeten establir la posició més favorable a la Comunitat, com els arguments per a la seua defensa en cada etapa del procés de negociació del model de finançament autonòmic.

Consulta aquí más noticias de València.