El TSJCV inadmet el recurs de la Catòlica contra l'exclusió de les pràctiques en hospitals públics

  • La secció cinquena de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha no admès el recurs interposat per la Universitat Catòlica de València (UCV) contra la decisió de la Generalitat de no permetre que els estudiants de titulacions de Ciències de la Salut d'universitats privades realitzen pràctiques en hospitals públics.

Contra la resolució de la sentència, de data d'este divendres, cap recurs en el termini de cinc dies. La decisió afecta diverses titulacions, en concret Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia Clínica, Biotecnologia i Farmàcia.

La sala estima així el recurs de l'Advocacia de la Generalitat per entendre que no existix la vulneració dels drets fonamentals al·legada pel centre universitari, motiu pel qual resulta "improcedent" tramitar el seu recurs pel procediment especial previst per la llei per a la "protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona".

La inadmissió del recurs es fonamenta que l'alt tribunal considera "improcedent" tramitar-ho pel procediment de vulneració de drets fonamentals en sostindre que l'actuació impugnada en cap cas resulta "discriminatòria" ni compromet el dret a la igualtat "doncs no consta ni s'acredita que es partisca de paràmetres d'igualtat que puguen suposar, ni tan sols indiciàriament el dret que s'invoca com vulnerat". Per esta raó, creu que són qüestions més pròpies de la legalitat ordinària.

La sala estima així el recurs de l'Advocacia de la Generalitat per entendre que no existix vulneració dels drets fonamentals al·legada pel centre universitari en el seu escrit, motiu pel qual resulta "improcedent" tramitar el seu recurs pel procediment especial previst per la llei per a la "protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona".

La universitat al·legava que l'actuació del Consell vulnerava el dret a la tutela judicial efectiva després d'haver generat indefensió; el dret d'ajuda als centres docents previst en la Constitució, estant l'administració demandada obligada a col·laborar; el dret a la igualtat, en "discriminar" als alumnes per raó de l'elecció d'un centre públic o privat amb vulneració de l'article 14 de la CE o el dret a la llibertat religiosa.

CAP DRET COMPROMÈS

Sobre esta qüestió, el Tribunal assenyala que "assegut l'anterior veiem que ni la indefensió esgrimida ni l'últim dels drets invocats, ni tan sols a nivell indiciari, pot estimar-se compromès". D'un costat, assenyala que l'actora ha tingut accés als oportuns recursos judicials sense que la tutela judicial efectiva s'haja vist en cap cas compromesa.

Pel que fa a llibertat religiosa, indica que "sent cert que el caràcter privat de la demandant suposa que els seus estudiants no poden accedir a les pràctiques referides, això no té cap relació amb el caràcter de catòlica de la recurrent, per la qual cosa la seua invocació manca de la forma més absoluta de cap fonament encara que debatible".

El mes d'agost passat el TSJCV va suspendre cautelarment la decisió de la Conselleria de Sanitat que limitava la realització de pràctiques universitàries als estudiants de la branca sanitària de la Universitat Catòlica de València en els centres sanitaris de la xarxa pública, sense pronunciar-se sobre el fons del recurs, perquè considera que, d'haver una sentència favorable, podrien produir-se "situacions jurídiques irreversibles o de difícil restabliment" donada la immediatesa del començament del curs acadèmic 2016-2017 i la necessitat de preparar-ho i dissenyar-ho.

Tot i això, ara, en inadmetre el recurs de la UCV, segons el TSJCV, esta suspensió cautelar queda aixecada per la qual cosa en este moment es manté la decisió de la Generalitat, i els nous estudiants no podran fer les pràctiques qüestionades.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento