Amb tots aquests diners, s’haguessin pogut fer quatre L9 del metro i foradar tot Barcelona per fer-hi passar el TGV. El dèficit fiscal de Catalunya acumulat durant els últims 15 anys és de 94.516 milions d’euros. El conseller d’Economia, Antoni Castells, va considerar aquest dèficit «excessiu» i va destacar que els experts han treballat amb «total independència i autonomia».

 

El 7,6% del PIB
Des de l’any 1986, segons l’estudi, el dèficit fiscal anual s’ha situat entre el 6 i el 9,3% del PIB, amb l’excepció dels anys 1993 i 1995, que va ser del 4,4% i del 5,6%, respectivament. 

El grup d’experts va explicar ahir que l’actual model de finançament, pactat entre el Govern del PP i les comunitats autònomes el 2001, no ha corregit «substantivament» aquest dèficit, que segueix augmentant.