«Pola arte na escola»,
«Pola arte na escola». (M.G.)
El colectivo, que portaba pancartas con lemas «Pola arte na escola», considera que la Consellería de Educación ahoga su futuro.