La mesura és per afavorir la mobilitat dels ciutadans els caps de setmana i ajudar a reduir la sinistralitat dels joves a la carretera.