El regidor del districte de Gràcia, Ricard Martínez, ha manifestat la intenció de fer habitatge públic al solar que ocupa la sala. Segons la proposta del regidor, els pisos es destinarien a habitatge tutelat per a gent gran o a lloguer per a joves i els baixos de l’edifici per a equipaments de barri. El projecte es basa en l’oportunitat del solar, atesa la dificultat d’obtenir sòl públic a Gràcia, especialment a l’àrea del nucli històric del districte proper a l’Eixample.