Futbol en el temari escolar

La mestra del meu fill de nou anys va posar com a deure: buscar els estadis de futbol de primera divisió i memoritzar-los. Volia parlar de les capitals de província i anava dient tal estadi, tal ciutat.  Les ciutats que no eren de primera divisió ni es van  anomenar. Senzillament no existeixen.


Així fomentat des de l’escola, el futbol ja forma part del temari, i els alumnes podran seguir l’evolució dels partits i estar al dia dels fets que realment són essencials en la nostra societat, que per això van a l’escola, i el dia de demà seran ciutadans de profit, informats del que deuen saber: el futbol. Ja només em queda desitjar que la mestra no decideixi explicar la geografia a partir del tabac: Ducados prové d’ Espanya; Gitannes de França; Marlboro d’USA... O tal vegada he de creure que podria motivar molt els estudiants? .