CAMBIAR ALGUNHAS LEIS

As leis españolas necesitan unha revisión para clarificalas, resumilas e codificalas. Hay leis que non son lóxicas nunha nación que pretende ser democrática e ter un estado de dereito. Así por exemplo, cómo é posible que delitos graves de apropiación indebida feitos dende posicións ventaxosas, como no caso dos Albertos, e que tardan moito tempo en descubrirse, prescriban aos cinco anos.Cómo é posible que ademáis de non ter castigo polo seu delito, os maxistrados non obriguen a estos señores a devolver o sustraído indebidamente. Os novos deputados teñen moito que facer.