La nova estació d’Arc de Triomf

En resposta a la carta signada pel senyor Eduardo Díaz sobre l’estació d’Arc de Triomf, volem informar que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ja té adjudicades, a través de l’empresa GISA, les obres per a la construcció dels dos nous vestíbuls de l’intercanviador d’Arc de Triomf.

Amb aquesta actuació es vol ampliar i millorar el recinte i adequar-lo a les persones amb mobilitat reduïda, preveient la construcció de nou ascensors. Els nous vestíbuls multiplicaran la superfície actual (dels 160 i 300 m2 es passarà a 2.200 i 3.000 m2). Podrien estar en servei a final de l’any 2009.