Ajuntament en valencià

Els escric en referència a l’article publicat el dimarts dia 17 de maig pel seu diari, el titolar del qual era «El Ayuntamiento se dirigirá a los vecinos en valenciano». Trobe que la iniciativa d’enviar cartes als ciutadans en valencià, junt amb els noms de carrers i l’ús de la llengua pels funcionaris, son mesures que  haurien d’haver estat preses fa molt de temps. Hui no hauria de suposar cap novetat, si s’haguera fet esforç perquè la llengua estiguera normalitzada. A més de totes estes coses, cal promoure’n l’ús real en la resta d’àmbits socials, que en són molts més.