Publicitat dels nous autobusos

Torna el nostre estimat Ajuntament a envair-nos amb publicitat, on veiem uns busos idílics, on tothom viatja ample i tranquil...

i per què? Doncs perquè han comprat nous vehicles! Cal fer aquesta despesa propagandística? ¿No es pot emprar per millorar la flota, en lloc de tirar-se floretes? Hi ha moltes liníes on la gent va apretada, i busos que passen cada mitja hora. ¿Era necessari comprar busos turístics? És ètic tant engany al ciutadà?