El supercongrés de mòbils omple d’antenes Barcelona

L’Ajuntament tramita de cop 15 expedients nous. La celebració, al febrer, del 3GSM World Congress preveu 100 nous emissors d’última generació.
Barcelona serà seu el mes vinent del congrés mundial de telefonia mòbil 3GSM. Això implica que s’ha d’ampliar la cobertura per als mòbils d’última generació (navegadors d’Internet i d’altres avenços) i calen noves antenes. Tanmateix, ha permès també desencallar els expedients afectats per la moratòria municipal de suspensió de llicències.

Tot plegat farà que puguin haver al febrer 115 antenes de telefonia noves a Barcelona (el 23% de les que hi ha ara).

Perquè el 3GSM World Congress se celebri amb garanties, les companyies ubicaran 70 antenes UMTS fixes i una trentena de provisionals. Això ha alleugerit els tràmits per a 15 antenes tradicionals, les GSM, afectades per la suspensió temporal de llicències. Les antenes antigues (GSM) porten muntatges impactants en torres elevades, mentre que les de darrera generació UMTS són més petites i poden anar adossades a les cornises i façanes. Tot i així, les UMTS tenen menys cobertura que les grans, pel que quasi s’haurien de doblar les que ara hi ha a la ciutat.

Ordenances restrictives

Les «noves ordenances són molt més restrictives», entre altres punts prohibeixen antenes en edificis d’habitatges, segons Miquel García, director d’Actuació Urbanística de l’Ajuntament, que es mostra partidari de «reforçar la cobertura de les ja existents» abans d’ampliar les estacions base. Amb tot, «no hi ha un sostre numèric de permisos de llicències», diu, pel que es permetran noves antenes UMTS al Palau Firal, Vila Olímpica, el centre de la ciutat i el Port Vell.

15 noves antenes GSM

Eixample: Diputació, 260; Consell de Cent, 591; Provença, 292; Rbla. Catalunya, 2; Lepant, 190.

Sants-Montjuïc: J. D’Alòs, 39; Av. Miramar, 2; Rbla. Badal, 196; Motors, 139; Z. Franca, c/60.

Les Corts: J. d’Alòs, 39.

Sarrià: Via Augusta, 127.

Horta: Pg. Valldaura, 66-76.

St. Andreu: Fra J. Serra, 91; Ctra. de Ribes, 12.

St. Martí: Diagonal, 161.

Suspensió per ordre municipal

L’Ajuntament de Mataró (on hi ha vigent la suspensió de llicències) va ordenar la suspensió d’una estació base de telefonia mòbil al número 45 del carrer dels Caputxins, que no tenia cap llicència municipal. També es va evitar la construcció d’una altra estació, també sense llicència, al número 8 del carrer d’Agustin Argüelles. En ambdós casos, l’empresa responsable de les dues antenes denunciades era la mateixa.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento