L'èxit escolar dels nens depèn dels estudis dels seus pares

  • Si els progenitors no han cursat ensenyaments superiors, l'abandonament escolar és més alt.
  • Els fills de les llars monoparentals obtenen pitjors resultats.

Fins a quin punt l’entorn familiar i escolar repercuteix en el resultat acadèmic d’un estudiant? Un informe demostra que el nivell d’estudis dels pares marca el futur ensenyament dels fills. Així, l’abandonament escolar és 17 punts més alt quan la mare té l’educació primària que quan posseeix llicenciatura.

Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de l’Informe-09 de la Inclusió Social a Espanya, elaborat per l’Obra Social de Caixa Catalunya amb l’Institut d’Infància i Món Urbà. Tres de cada quatre persones d’entre 25 i 39 anys amb pares universitaris acaben també els estudis a la facultat, mentre que només un de cada cinc els pares dels quals no tenen aquesta titulació han acabat estudis superiors.

Un altre dels factors clau que intervenen en el rendiment escolar i en la finalització prematura dels estudis és, segons l’informe, els recursos culturals que els nens tenen a casa, ja siguin llibres de consulta i clàssics de la literatura o un escriptori propi.

Les dades demostren també que, en igualtat de condicions, els estudiants de Secundària que tenen una mare universitària obtenen 25 punts més en els resultats de les proves PISA de comprensió lectora i matemàtiques que la resta.

El major risc d’abandonament escolar abans d’hora es dóna a les llars monoparentals. Amb les mateixes condicions socials, la renúncia prematura és un 86% més alta en aquest tipus de família. Un dels grans dèficits que té l’ensenyament i per la qual cosa Espanya es troba a la cua d’Europa, és el baix nivell acadèmic dels nois, amb taxes de graduació en educació obligatòria 16 punts més baixes que les de les noies.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento