La solidaritat de Catalunya amb la resta d'Espanya se situa en els 13.832 milions d'euros anuals, el que equival al 9% de la riquesa generada. És la mitjana entre el 2002 i el 2005, el darrer any amb dades tancades. I ha anat en augment: de 12.674 milions al 16.735. D'aquesta manera, el darrer any, el dèficit per català va ser de 2.392,35 1.

Catalunya és molt solidària amb la resta

Les dades es coneixen quan falta un mes perquè es compleixi el termini fixat per l'Estatut per pactar un
nou finançament per a Catalunya i quan l'Estat és a punt de publicar les seves pròpies balances fiscals.

«Espero que els que diuen que som insolidaris s'ho pensin unes quantes vegades. Catalunya és molt solidària amb la resta. Perquè la solidaritat sigui sòlida ha de ser justa i no excessiva», va afirmar el conseller d'Economia, Antoni Castells, que assegura que l'objectiu del Govern ara és millorar l'«insuficient» finançament de l'Estat i augmentar la despesa directa a Catalunya.