La Generalitat ha suspès l’autorització de fer servir combustibles alternatius a les cimenteres Lafarge (Montcada) i Cemex (Sant Feliu de Llobregat). Totes dues han de reduir l’emissió de partícules i òxids de nitrogen per millorar la qualitat de l’aire. També hauran de controlar les emissions i immissions de les instal·lacions en el proper any i mig. Una altra cimentera, Vallcarca, seguirà cremant llots en depuradores d’aigües residuals urbanes de la regió de Barcelona.