Amb l'objectiu de "defendre els interessos dels valencians", el Consell, a través de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana (SPTCV), va decidir reclamar aquests deutes, tant mitjançant mesures judicials que han derivat en constrenyiments per a donar compliment a aquestes obligacions, com mitjançant la negociació amb els propietaris ja que, en alguns casos, el no satisfer els deutes els impedia presentar-se a la subhasta de les parcel·les que s'està duent a terme en aquests moments.

En molts casos es tractava de "deutes històriques" en concepte de cànons, quotes de manteniment de la urbanització i dels interessos que al seu torn generaven l'impagament de quantitats.

"Des del Consell hem dut a terme un exercici de responsabilitat i determinació exigint uns diners que són de tots els valencians, i donant carpetada a la permissivitat instal·lada per l'anterior Executiu", ha explicat el director de SPTCV, Antonio Rodes.

Rodes ha recalcat que l'escassetat de recursos que té la Comunitat Valenciana "ens porta a ser més escrupolosos si cap en la vigilància i gestió dels diners públics, i per açò no podem consentir que, mentre alguns proveïdors estan sense cobrar i alguns ciutadans estan passant dificultats, tinguem llogaters que gaudeixen d'uns terrenys sense complir amb els pagaments acordats".

En l'actualitat, el Consell està subhastant els terrenys que formen part de l'entorn de Terra Mítica, el denominat PEDUI Benidorm-Finestrat, un procés que es troba pràcticament en la seua fase final, pendent tan sol de la resolució per part del Consell d'Administració de la SPTCV, previ informe de la societat, a partir de les diferents propostes econòmiques presentades.

Quan es formalitze aquesta subhasta, el Consell a més d'ingressar l'import de les vendes, que previsiblement ascendirà a uns 24 milions, també deixarà d'assumir les despeses que aquesos terrenys suposaven. A aquests beneficis se sumen ara els ingressos que es derivaran del cobrament dels 3,04 milions de deute pendent amb els superficiaris.

"La subhasta de les parcel·les evitarà que el Consell seguisca gastant diners en uns recursos públics que a penes produeixen rendiments", han destacat.

PAGAMENTS EN ESPÈCIE

Així mateix, han lamentat que els termes negociats per l'anterior Consell amb els propietaris dels terrenys "van generar una situació caòtica, ja que els cànons cobrats eren exigus, irregulars i desiguals en la seua constitució, generant greuges comparatius entre els diferents propietaris".

A més, "en molts casos es va negociar un pagament en espècie (entrades a parcs, dies de golf, habitacions d'hotel, etc), una cosa impròpia per part d'una Administració".

"Tota aquesta situació té els dies comptats ja que acabarà tan prompte com es formalitze la venda mitjançant subhasta. S'acaba el gestionar malament els interessos dels valencians. Arribem amb l'objectiu de posar orde en els comptes i acabar amb la política de projectes faraònics que no reporten cap benefici als valencians, i ho estem aconseguint", ha expressat Antonio Rodes.

El director de la SPTCV ha recordat que l'operació Terra Mítica ha suposat una pèrdua neta de 83 milions per a la Generalitat, als quals cal sumar els quasi 150 milions que es van invertir en les expropiacions i la urbanització de l'entorn.

Consulta aquí más noticias de Alacant.