Seran els primers municipis amb metro sense conductor. El Centre Tecnològic de Conducció Automàtica, que TMB i Siemens comparteixen a Cornellà, està desenvolupant 49 km de línies de metro automatitzades, el tren sense conductor.  Ahir, Manel Nadal, secretari de Mobilitat de la Generalitat va avançar que cinc estacions de la L9 de Badalona i Santa Coloma estrenaran metro sense conductor abans d’acabar la legislatura, al 2010.

I seguirá la L2 en el seu tram més proper al parc logístic del Prat. «A la llarga», va dir Nadal, «el futur passa per automatitzar tota la xarxa.

Un projecte posterior a l’entrada dels metros sense conductor serà la instal·lació de portes d’andana, també automàtiques. La L11 serà la primera. Aquí també es du a terme la prova pilot de tancament i senyalització.

Explotació automática

L’administradora ferroviària que s’encarregarà de la L9 és Ifercat, mentre que l’operadora serà TMB. Albert Alcaraz, gerent de la L9, va anunciar «l’automatització de l’explotació», les proves a la L2 i l’estudi de l’eix transversal ferroviari i la línia orbital.