A Barcelona ha pujat la demanda de rehabilitació d'edificis i s'estan concedint més ajuts públics.
A Barcelona ha pujat la demanda de rehabilitació d'edificis i s'estan concedint més ajuts públics. AJUNTAMENT DE BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona continua amb la seva aposta per la rehabilitació d’edificis destinats a habitatges i obre una nova convocatòria d’ajuts per aquest any, després de la gran demanda de sol·licituds que va rebre durant el 2014.

El pressupost global de les ajudes d’aquesta convocatòria és d’11,3 milions d’euros aportats per l’Ajuntament de la capital catalana i la Generalitat de Catalunya, i gestionats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona. Aquesta  nova convocatòria incorpora els suggeriments i millores resultants de les reflexions fetes dins del marc de l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica. La convocatòria entra en vigor el 14 de juliol i estarà oberta fins el 31 de desembre.

Allau de sol·licituds durant el 2014

Després de l’allau de sol·licituds que es van rebre durant el 2014, el Consistori ha decidit tornar a obrir el concurs per aquest any, però amb algunes novetats. Es continua potenciant els ajuts a les  rehabilitacions  energètiques, que  arriben fins al 50%, i s’introdueixen nous elements de renaturalització i nous usos dels espais  amb les cobertes verdes i els enjardinaments dels terrats.

Per tal d’impulsar d’una forma decidida les obres de rehabilitació, s’han establerts uns programes prioritaris, amb una subvenció del 50% i la resta dels programes es podran acollir a una subvenció del 25%. Els programes prioritaris podran tenir una subvenció del 50% i són els següents: rehabilitació energètica, accessibilitat i patologies estructurals. Els programes que podran optar a una subvenció del 25% són els de rehabilitacions arquitectòniques d’elements comuns.

La convocatòria entra en vigor el 14 de juliol i estarà oberta fins el 31 de desembre

A banda de la convocatòria d’ajuts general, aquesta vegada s’han ampliat els conjunts urbans de la ciutat que poden sol·licitar ajudes a la rehabilitació dels seus habitatges. D’aquesta forma, els conjunts urbans i d’especial interès que entren en la convocatòria específica són el Turó de la Peira, la Barceloneta, Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, el Sud-Oest del Besòs i Baró de Viver, a banda del  Pla Dintres del Districte de Ciutat Vella i l’àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon.

Les sol·licituds s’han de presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona, on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.

Condicions per rebre els ajuts

L’encarregat de sol·licitar els ajuts ha de ser el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici, i cal complir alguns requisits: els edificis han de ser anteriors a l’any 1981 i destinats a habitatge, ha d’haver-hi un acord de la comunitat de propietaris, no es poden iniciar les obres abans de recollir l’informe tècnic inicial, i aportar el comunicat d’inici d’obres. A més, s’han d’iniciar els treballs dins dels 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

On s’ha de fer la sol·licitud

Les sol·licituds s’han de presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés. Es poden consultar les adreces i horaris, així com demanar cita prèvia, al web www.bcn.cat/habitatge i a www.consorcihabitatgebcn.cat.

Per seguir les informacions i les notícies sobre els plans d’habitatge i els ajuts que promou l’Ajuntament de Barcelona, el twitter d’Hàbitat Urbà (@BCN_HabitatUrba) les explica.

Una de les millores que es promou des del Consistori és la de l’eficiència energètica dels edificis. Es considera un dels programes prioritaris i poden aspirar a subvencions del 50%. Es vol diferentciar entre actuacions sobre l’exterior de l’edifici i millores que permetin a l’edifici un aprofitament d’energies alternatives i reduir el consum de combustibles fòssils; per exemple, la instal·lació de terrats verds o d’ aigua calenta sanitària (ACS), mitjançant energia solar tèrmica.

Consulta aquí más noticias de Barcelona.