L’obra, que suposa l’ampliació d’un vestíbul i l’adaptació dels passadissos de conexió entre les línies de metro i els Ferrocarrils, té una inversió de 25,6 milions d’euros i es preveu que finalitzi l’estiu del 2008. Mentre durin les obres es mantindrà el servei de metro.

A més, des del 24 d’abril fins al setembre, es tallarà el trànsit en sentit ascendent entre Roselló i l’Avinguda Diagonal. L’accés a l’aparcament de la Diputació es farà per Diagonal i la calçada costat Besòs de la Rambla.

Afectacions a Balmes

Balmes manté encara les afectacions de les obres d’ampliació del vestíbul dels Ferrocarrils a Provença. El tres carrils del costat Llobregat de Balmes continuen oberts i els dos del costat Besòs, anul·lats. Roselló segueix tallat entre Aribau i la Rambla.