Catorze persones d’entre 35 i 69 anys han estat detingudes acusades de crear una successió d’empreses amb diferents domicilis socials, tots ells falsos o inexactes, per eludir el pagament de la Seguretat Social. Els empleats d’aquestes empreses, però, mai no es van adonar de res, ja que treballaven sempre al mateix lloc i rebien els sous de mans de la mateixa persona. Un despatx de Barcelona exercia com a representant autoritzat del sistema de Remissió Electrònica de Documents de la Seguretat Social, que els permetia dur a terme tràmits com ara cotitzacions dels treballadors, afiliacions o la remissió de comunicats d’alta o de baixa. La investigació va començar arran del seguiment de tres empreses deutores per impagament de l’assegurança social.