Els boscos ens protegeixen
Les arrels d’un vell faig català. (Fund. Caixa Sabadell)
Els boscos catalans són l’aposta del segle XXI per la Fundació Caixa Sabadell, que exhibeix en una mostra itinerant el paper d’aquests espais naturals a Catalunya. La mostra es podrà visitar fins al 3 de juny amb la col·laboració del Departament de Medi Ambient, amb imatges, textos, vídeos, maquetes i altres materials.

El territori forestal de Catalunya significa el 40% del total. És de suma importància, doncs, poder conservar aquest patrimoni ecològic. L’exposició enfoca els boscos des de diferents perspectives: com a font de produció de materials com la fusta, la llenya, el carbó, el suro, el paper i la fruita seca, i d’altres productes menys coneguts com ara les plantes medicinals o la biomassa o restes vegetals que es poden fer servir com energia neta.

El recorregut expositiu també incideix en la funció protectora dels espais verds, cas de la conservació de la biodiversitat i la qualitat de l’aire, la protecció dels aqüífers i embassaments i el control de la irrupció del canvi climàtic, el que provoca fenòmens naturals extrems com riuades o sequeres.

La naturalesa funciona com a espai per al relax, l’oci i el turisme i també per a l’educació i la investigació. Les amenaces per als boscos catalans tampoc s’escapen, però, d’aquesta proposta divulgativa de Caixa Sabadell: l’abandonament, els incendis i l’erosió.

* Gràcia, 17. Fins al 3 de juny. De 12.00 a 14.00 h i de 18.00 a 21.00 hores. Gratis.