Fontserè va treballar per al Comissariat de Propaganda de la Generalitat i es va exiliar a França després de la Guerra Civil. També va lluitar per la devolució de documentació confiscada pel franquisme.