Lavabos de bars sota inspecció
Els lavabos d’alguns bars, restaurants i discoteques no gaudeixen de bona reputació. A la foto, ni paper ni tapa.
Cisternes d’aigua espatllades, pestells trencats, manca de paper i sabó, vàters bruts i forta pudor d’orins. L’higiene a molts lavabos de bars, restaurants i discoteques de Barcelona brilla per la seva absència i això és motiu de sancions.

Per fer front aquesta situació, inspectors municipals i agents de la Urbana aixequen actes de l’estat dels sanitaris que poden acabar en fortes multes, segons el grau de la infracció.

Es pot arribar a fer un tancament preventiu si les condicions dels lavabos afecten la salubritat del local.

Un miler de controls

Cada any, l’Agència de Salut Pública de Barcelona realiza més d’un miler d’inspeccions a establiments de restauració de la ciutat. Vigila aspectes que van des del control sanitari dels aliments a la revisió de les instal·lacions, entre elles els lavabos.

La Urbana també fa informes de locals a partir de controls rutinaris o de denúncies rebudes. Els agents sols notifiquen les possibles deficiències al districte, que és l’encarregat de decidir si hi ha infracció i quin tipus de sanció imposa al local.

L’informe valora aspectes com: si els serveis tenen tassa i urinari, si la cisterna és de descàrrega automàtica, si la ventilació és suficient, si el sostre i les parets són impermeables o si els lavabos estan nets i proveïts de paper i sabor. L’any passat, la Urbana va detectar 300 infraccions lleus d’higiene als lavabos, aforament o tabac.

Digue’ns

... si t’has trobat mai amb bars amb lavabos en mal estat

Explica’ns-ho per...

E-mail: noesven@20minutos.es

Correu: Pl. Universitat, 3, 7 è 3A.

O a www.20minutos.es

Poca ventilació i falta de paper

Els lavabos d’alguns bars, restaurants i discoteques no gaudeixen de bona reputació. El que més irrita és la mala olor i la la brutícia, seguit de la falta de paper. A la foto, ni paper ni tapa.