El sistema s’ha posat a prova a la Zona Franca i s’estendrà en una primera fase a la resta de la ciutat, per després instal·lar-lo a la resta de Catalunya. El projecte es basa en la implantació d’un sistema de comunicacions penjats dels cables de les línies de mitja tensió, que permeten detectar des d’un primer moment el lloc concret de l’avaria.