L'increment dels hàbits sedentaris, l'obesitat infantil i l'insuficient diversificació de l'oferta esportiva de la ciutat ha portat a l'Ajuntament de Barcelona a elaborar un projecte per aturar aquesta tendència .

Aquest pla municipal, elaborat conjuntament amb centres educatius, associacions i entitats esportives, pretén promoure la pràctica esportiva entre els infants i joves d'entre 3 i 18 anys fora de l'horari escolar.

S'oferten 50.000 places en 65 modalitats esportives diferents
El projecte, a través d'una guia a la qual s'han adherit 209 instal·lacions de la ciutat , ofereix prop de 50.000 places agrupades en 65 modalitats esportives.

Transició cap a l'esport federat

Amb aquesta oferta, la regidoria d'esports de l'Ajuntament, vol donar diferents opcions perquè els escolars puguin realitzar una transició cap a l'esport federat o cap a l'esport del lleure.

Aquestes noves activitats s'agrupen en tres blocs, en funció de l'edat dels infants i de l'esport que vulguin practicar.

"L'esport de la nostra ciutat necessitava una redefinició", va afirmar ahir el regidor d'esports, Pere Alcober. Aquesta passa per fugir d'un únic model de competició que reprodueixi l'esport professional.

Trobades esportives

Es vol fomentar també les pràctiques esportives entre les noies joves
Per això es faran trobades esportives, físiques i lúdiques no competitives.

D'altra banda, el pla vol incentivar l'esport entre les joves adolescents. La pràctica esportiva entre aquest col·lectiu és 20 punts inferior al del sexe oposat.

Les activitats incloses a la guia estan organitzades per districtes i es caracteritzen per tenir preus assequibles i per difondre valors educatius. La incripció és oberta durant tot l'any.