Prioritat als vianants a la Barceloneta

El projecte d'intervenció integral de la Barceloneta inclou la pacificació dels seus car-rers, la qual cosa vol dir que s'estudiaran les característiques de cadascun d'ells i es prendran les mesures més adients en cada cas.

Són moltes les fórmules que es poden aplicar respecte de la presència del cotxe en el territori, tant pel que fa a la circulació com a l'aparcament. En l'esmentat projecte d'intervenció integral es proposa la urbanització dels carrers de la part històrica, amb definició de nous itineraris cívics i millora de la seguretat viària, mitjançant l'aplicació de zona de velocitat reduïda en les travessies.

Aquells carrers on es pugui dur a terme la prioritat invertida, la reurbanització consistirà en la supressió de voreres i, en conseqüència, l'eliminació d'aparcament. Això no significa que la Barceloneta es converteixi en un barri sense cap tipus d'aparcament al carrer. L'objectiu de l'Ajuntament és continuar treballant amb les entitats i veïns del barri per tal de millorar la mobilitat, prioritzant el vianant i l'ús dels aparcaments ja existents.