Els carrers són dels ciutadans

En referència al tema de les estàtues al carrer, voldria dir que crec que el més sensat podria ser canviar (amb l’adequat temps necessari per fer-ho sense ofendre ningú), totes les que fan referència al món polític, siguin franquistes, socialistes, o d’altre procedència, ja que aquests, al igual que les seves tendències, són temporals. Crec que el carrer i les places són espais dels ciutadans, siguin de la inclinació política que siguin.

Per tant, en ells s’haurien d’erigir monuments de personatges socialment reconeguts dins de la nostra societat, per destacar en el món musical, les lletres, la pintura o qualsevol manifestació cultural i social, que afecti d’alguna manera els ciutadans. Així evitaríem aldarulls com els que s’han viscut recentment pel tema de les estàtues de Franco.