Els homes es fiquen molt més en embolics que les dones. Tant és així que sol·liciten, mobilitzen i utilitzen els serveis de la Policia el doble de vegades que les dones, tot i que elles són majoria a nivell demogràfic.

Aquesta és una de les conclusions de l’estudi sobre intervencions policials i contacte ciutadà a Catalunya  Policies i Ciutadans, que han realitzat Jaume González i Agustí Ýñiguez, dels Mossos d’Esquadra, i que ahir es va presentar a l’Escola de Policia de Catalunya amb la presència de 20 minutos.

Segons els autors, els homes d’entre 30 i 40 anys són els que més utilitzen els serveis policials. Ýñiguez va explicar que, en general, «la dona és poc conflictiva i no entra en tantes problemàtiques com l’home».

Els homes que pertanyen a una condició social baixa o mitjana sol·liciten més cops els serveis policials que els homes de classe alta, categoria que, d’altra banda, agrupa menys ciutadans.

L’estudi també ha detectat que el 80% de les actuacions de la policia quan està en contacte amb els ciutadans són per oferir-los serveis i només el 20 % restant són accions punitives, com ara la detenció d’un delinqüent.

Menys repressió
Les situacions de violència i ús de la força entre policies i ciutadans son escasses, segons l’estudi, i la percepció que els agents actuen sempre per reprimir té més a veure amb «un mite social que no amb la realitat».

 

Més actuacions policials a la tarda

La Policia actua sobretot a la tarda, perquè, segons l’estudi dels Mossos d’Esquadra, és quan hi ha més gent al carrer. Els agents cada cop fan més serveis assistencials a les classes baixes i, especialment, entre els immigrants, que coneixen menys el funcionament del sistema social català. El col·lectiu d’immigrants utilitza la policia en proporció al seu pes entre la població catalana.