Gastar més de 200 litres d’aigua per persona i per dia es penalitzarà en el rebut de l’aigua amb un cànon quatre vegades superior al que grava el consum moderat. A partir de l’1 d’abril, el cànon de l’aigua passarà dels dos trams actuals a tres. En la factura trimestral, el primer tram estarà per sota dels 30 m3; el segon, entre 30 i 54 m3, i el tercer, a partir de 54 m3.

Pel que fa als preus, en el primer tram, el m3 costarà 0,3167 euros ; en el segon, 0,6456, i en el tercer, 1,2912. Aquests trams s’han calculat en funció del que es considera el consum vital: 100 litres per persona i dia. El consum excessiu es comença a penalitzar quan se superen els 200 litres (el tercer tram). Hi ha 231.000 famílies catalanes que ara ja estarien en el tercer tram.

Només les famílies de quatre o més membres es beneficiaran de l’ampliació del límit (3 m3 mensuals per persona), sempre que ho demostrin amb un certificat de convivència que hauran de portar a la companyia de subministrament.

 

...sobre el nou cànon de l’aigua

 

1Què és el cànon? És un impost que recapta l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per pagar el cost dels serveis del cicle de l’aigua.

2Quant suposa en la factura de l’aigua? En els municipis sense taxes locals, el 27%. A Barcelona, on també es paguen clavegueram i residus, el 18%.

3Quantes famílies es troben en el primer tram? El 65%; al segon, el 25% i al tercer, el 10%. A l’àrea metropolitana, el 70% està al primer tram.

4Quant recaptarà l’ACA? La recaptació domèstica pot augmentar en 40 milions d’euros el 2005.

5Quantes famílies de quatre membres hi ha? Més de 400.000, que podran demanar la bonificació si el seu consum passa al tercer tram.

6Què passa amb les segones residències? Tindran els mateixos trams, però no es podran beneficiar de la bonificació per famíla nombrosa.