Més tabac incautat
S’han incautat més de 80.000 paquets. (O. B. / ACN)
Concretament s’han incautat més de 80.000 paquets valorats en 275.000 euros.