'Harlem Shake' de 'The Ladies Blue'

'Harlem Shake' de 'The Ladies Blue'

Emine 26.03.2013 - 20:35h
Emine envía a 20minutos el Harlem Shake de 'The Ladies Blue' al estilo Lady Blue.
Mostrar comentarios