Bono, taurino, al contestar a Erkoreka

Bono, taurino, al contestar a Erkoreka

Volcado ADNStream 26.03.2008 - 11:37h