Clamor mundial contra el presidente Lukashenko por obligar a aterrizar a un avión para detener a un periodista crítico