L’oficina vol «fer un seguiment dels joves en la seva emancipació», segons la regidora de Joventut de la ciutat, Glòria Herance. El servei, d’assessorament i informació, fa incidència en tres aspectes, la formació, la feina i l’habitatge, «els tres temes que es consideren essencials pertal que els joves assoleixin la plena autonomia», diu Herance. En formació, hi haurà un fons documental sobre sortides professionals. En treball, hi haurà ofertes i ajudaran els joves a fer currículums i a preparar entrevistes de feina. En vivenda, hi haurà la borsa d’Habitatge Jove de la ciutat, informació dels drets i deures sobre el pis i hipoteques. A més, monogràfics, cursos, tallers i una aula de recerca.