Té per objectiu aconseguir que no s’embrutin els edificis i parets de la via pública. També es vol conscienciar sobre l’elevat cost que suposa per a la ciutat (66.000 euros) rentar a mà les parets dels grafits i pintades, diners que surten dels impostos municipals. Aquesta campanya succeeix a la primera que es va fer, dedicada a la necessitat de recollir els excrements dels gossos de la via pública. Després d’aquesta vindran d’altres, centrades en la contaminació acústica, el manteniment d’una ciutat neta i contra els actes vandàlics.