Multa de 1.500 euros!
. Foto
Perquè tothom es doni per al·ludit i no pugui al·legar desconeixement de la normativa municipal, s’han penjat uns rètols (a la foto) als indrets que habitualment visiten els més incívics.