La Generalitat ha destinat 13,5 milions a aquests programes encaminats a integrar els immigrants des del primer contacte que tenen amb els ajuntaments, que seran qui els informaran d’aquests serveis. «És una inversió de cara al futur», va dir ahir la secretària d’Immigració de la Generalitat, Adela Ros, a unes jornades sobre immigració a Badalona. Els immigrants hauran de pagar per rebre aquesta formació, que no serà obligatòria.