Dilluns      de pintura
. Foto
La mostra ocupa les sales d’exhibicions 3 i 4 del centre terrassenc.

* Centre Cultural Caixa Terrassa. Rbla d’Egara, 340. Gratis. Fins al 8 de gener de 2006.