La Generalitat invertirà l’any vinent 691 euros per cada català, 33 més que els que s’ha gastat en aquest exercici que està a punt d’acabar. El conseller d’Economia, Antoni Castells, va lliurar ahir al Parlament els pressupostos per  l’any vinent que arriben als 29.689 milions d’euros, un 12% més que el 2004. El 43% es destina a educació i salut.

Aquestes són algunes de les inversions.

Educació

6.035 professors nous i creació de 8.000 places de llars d’infants. Educació disposarà de 4.988 milions.

Transport

Hi ha partides per al Metro del Vallès i Baix Llobregat, l’obertura de la línia de la Pobla o les ampliacions de les línies de metro L3 i L5. També es preveu iniciar els eixos viaris Vic-Ripoll, Maçanet-Platja d’Aro, Vilanova-Manresa i Reus-Alcover.

Salut


La Conselleria de Salut disposarà de 7.994 milions per reduir les llistes d’espera, invertir en 60 nous ambulatoris, cinc hospitals, endegar la història compartida i la recepta electrònica.

Seguretat

Es preveu la creació de 20 nous òrgans judicials, 1.727 Mossos d’Esquadra, 14 comissaries al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. A més a més, està prevista la construcció de tres presons que s’obriran el 2007.

L’economia creixerà un 3,3%

El conseller de Economia, Antoni Castells, va explicar ahir que els comptes generals es basen sobre el càlcul que el Producte d’Interior Brut (PIB) creixerà un 3,3%. Els càlculs oficials també contemplen la creació de 74.500 nous llocs de treballs a temps complet, que situaran la taxa d’atur en el 6,2%, la més baixa de la història. Els pressupostos del 2006 no inclouen cap nou impost ni taxa i preveuen una reducció del 21% del dèficit.