Cardedeu ha perdut dos dels habitatges que formen part de la ruta turística del municipi i, si res no ho atura, en perdrà més. Són dues de les cases del conjunt Ruaix, situat al barri de Can Serra, que va ser de les primeres obres de l’arquitecte Manel Joaquim Raspall.

Per voluntat d’una constructora, les cases s’enderrocaran i, en el seu lloc, es construiran pisos d’alt standing. El Pla Especial i Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic de Cardedeu, aprovat per l’Ajuntament l’any 2001, estipula que aquests habitatges només cal que estiguin «inventariats» a l’Arxiu Municipal i, per tant, no disposen de cap altra protecció més enllà d’aquest registre.

Una es va conservar

La propietària de la tercera casa d’aquest conjunt, Alícia Ruíz, ha denunciat que quan ella va adquirir-la, el 2001, la normativa que li va explicar l’Ajuntament al respecte era diferent: no permetia l’enderroc i la va obligar a rehabilitar la façana. L’Ajuntament nega cap tracte diferenciat.