La majoria de municipis de Barcelona congelen taxes

  • Sobretot l'IBI i l'IAE, per intentar reduir la pressió fiscal.
  • També hi haurà més bonificacions el 2010 per a les famílies monoparentals i les nombroses.

La majoria de consistoris de l’àrea metropolitana de Barcelona estan en tràmits o han aprovat ja les ordenances fiscals per a l’any que ve. Molts d’ells s’han decidit per congelar les taxes i els impostos municipals. Esperen, d’aquesta manera, reduir la pressió fiscal que pateixen els ciutadans i que s’ha fet més notòria en aquests temps de crisi.

Alguns exemples

Badalona: No incrementarà les tarifes dels impostos, taxes i preus públics. Així, el gravamen sobre vehicles, la plusvàlua, les construccions o les obres no es tocaran, com tampoc no ho farà amb la taxa pel servei de cementiris, els mercats municipals o les llicències urbanístiques. L’IBI es mantindrà, però n‘hi haurà una revisió de la bonificació per a les famílies nombroses.

Barcelona: L’ajuntament de la capital catalana ha anunciat que, per al 2010, les taxes es congelaran i els impostos tampoc no s’incrementaran. Només l’Impost de Béns Immobles (IBI) creixerà en aquells usos no residencials amb un major valor cadastral. Passarà del 0,85 a l’1%. Es mantindran les bonificacions per a famílies nombroses i les monoparentals.

L’Hospitalet de Llobregat: Les ordenances per a l’any que vinent també congelen els tipus impositius. El consistori oferirà la possibilitat als ciutadans de fraccionar el pagament dels impostos. L’IAE, l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres i les llicències d’obertura d’establiments tindran bonificacions.

Mataró: Es mantindran igual que ara les taxes de la brossa. Tampoc no es tocarà l’IBI, ni el preu de la grua, ni l’impost de construccions així com tampoc la taxa de llicències urbanístiques.

Rubí: El consistori opta per la congelació de taxes i impostos vinculats a les famílies i a les activitats econòmiques. També donarà la possibilitat de fraccionar els pagaments d’impostos com la plusvàlua i les llicències d’activitats i d’obres. Crearà una bonificació del 20% en la taxa d’escombraries per a les persones adherides a la campanya d’autocompostatge.

Sabadell: L’Ajuntament està ajustant els pressupostos del proper any. Fonts del consistori han assenyalat que «estan treballant en la «màxima congelació». Malgrat això, impostos com l’IBI o l’IAE podrien pujar entre un 0,5 i un 1% per «fer front a l’augment de l’IVA».

Sant Cugat del Vallès: L’IBI passarà del 0,58% actual al 0,56%. Tot i així, la revisió cadastral podrà fer que el rebut pugi respecte d’anys anteriors. Se subvencionarà un 45% de l’import de l’IBI a les famílies monoparentals, i s’ampliaran les subvencions a gent gran, vidus i pensionistes amb ingressos inferiors als 9.000 euros.

Santa Coloma de Gramenet: S’abaixaran la majoria de taxes municipals en un 1,4%, entre ells, l’IBI, i també alguns dels impostos es congelaran, com el que graven els vehicles de tracció mecànica o el que s’imposa sobre les construccions, instal•lacions i obres.

Viladecans: La gran majoria de taxes i impostos es congelen. L’IBI es rebaixarà en un 5,5% i el de plusvàlua de les transmissions de propietat urbana pujarà un 11%.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento