Velocidad
Cartel luminoso que avisa de los límites de velocidad variable. (ALBERTO ESTÉVEZ / EFE) ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

El Servei Català de Trànsit aposta per la circulació dels autobusos pel voral de les autopistes i vies d'entrada a Barcelona regulades a 80 km/h. Aquesta mesura ja s'aplica a altres ciutats europees i permet millorar el transport públic i, sobretot, el temps invertit a connectar els municipis, i descongestionar les vies. La B-23 és la primera car-retera escollida fins que estigui construït el carril Bus VAO.

La plataforma és la mateixa, però s'aprofita més l'espai

«Seria una fórmula transitòria», va explicar a l'11a Trobada Ciutadana organitzada per 20 minutos el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya, que aposta per la circulació dels busos pel
voral de la B-23 des de Sant Feliu fins arribar al desdoblament pel litoral.

Segons va matisar Pérez Moya, aquest carril segregat al voral «no podria arribar fins a Molins de Rei perquè la solució tècnica seria massa complexa». Però aquesta seria la manera de «millorar l'eficiència de les infraestructures que tenim» i aconseguir «descongestionar» una via molt saturada.

Seria una fórmula transitòria

Com a exemple de solució extrapolable a altres vies catalanes, Pérez Moya va apuntar a la Gran Via Nord, que des de Barcelona cap a Sant Adrià disposa de tres carrils de sortida, mentre que d'entrada a la capital compta amb un altre d'addicional exclusiu per al bus. «La plataforma és la mateixa, però s'aprofita més l'espai».

A hores d'ara, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat ja està valorant que el carril reservat al bus de la Gran Via parteixi de Montgat, segons Pérez Moya. Trànsit advoca perquè el bus que circuli pel voral no faci parades durant el seu recorregut.