Comunitat Valenciana

València.- Aprovada la modificació del PGOU d'Ontinyent per a avançar en el projecte del nou hospital comarcal

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, a través de la Comissió Territorial d'Urbanisme de València, ha aprovat la modificació puntual nº14 del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) d'Ontinyent (València), per la qual s'adapta la qualificació de part del sòl dotacional de la xarxa primària a projectes en fase d'execució com el nou hospital comarcal.

Així, amb aquesta modificació es crea una nova dotació assistencial de 28.067 m2 per a la ubicació del nou centre sanitari de la Vall d'Albaida, que passa a situar-se en l'àrea de sòl d'ús terciari del Dipòsit Duaner, d'acord amb els informes i els plans per a la pròxima construcció de l'edifici per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, detalla l'administració autonòmica en un comunicat.

La parcel·la urbanitzada, que ja ha sigut adquirida per l'Ajuntament, disposa de bona accessibilitat des de la carretera CV-81 (Ronda sud d'Ontinyent) i es troba en els voltants de l'estació de ferrocarril Xàtiva-Alcoi. A més, el vial perimetral a la parcel·la, amb una superfície de 13.431 m2, s'inclou en la xarxa primària viària a causa de la seua rellevància en l'estructura viària municipal derivada del seu ús hospitalari comarcal.

La Comissió Territorial d'Urbanisme també ha autoritzat la reclassificació del tram de llera oberta del barranc de Matamoros, inclòs actualment en el sector El Pla 2 del sòl urbanitzable industrial del PGOU d'Ontinyent, com a sòl no urbanitzable de protecció de lleres amb la finalitat de preservar i millorar el traçat del barranc.

D'aquesta manera, considerats els problemes d'inundabilidad assenyalats en el Patricova i els criteris de preservació de les lleres naturals vigents, s'amplia en 13.544 m2 la reserva de sòl per a recuperació de la llera i es definixen per al sector condiciones d'urbanització per a la prevenció de riscos d'inundació.

El procés de tramitació d'aquesta modificació s'ha reduït a 20 mesos, incloent el preceptiu tràmit de dictamen el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la modificació de zones verdes, com a resultat de l'engegada de la plataforma Tàctica, en el marc del Pla Agilitza Urbanisme, per part dels servicis urbanístics de la Direcció general d'Urbanisme de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento