Les dificultats econòmiques han portat a l'increment de persones que viuen al carrer o en pisos sobreocupats. Des del 2001 s'han multiplicat per cinc els pisos amb un mínim de nou residents censats a la ciutat de Barcelona i l'any passat ja n'eren més de 5.000.

L'Ajuntament prioritzarà les ajudes per a la inclusió laboral, l'accés a l'habitatge i la cobertura de necessitats bàsiques

Són dades recollides per l'Ajuntament de Barcelona i que demostren com, des de 1991, la xifra d'habitatges sobreocupats no ha deixat de créixer. Un fet que el regidor d'Acció Social i Ciutadania, Ricard Gomà, atribuïa ahir al reagrupament familiar de les persones immigrades.

Així mateix, i tot coincidint amb els efectes de la crisi, ja durant l'any passat es va confirmar un augment de persones sense sostre ateses pels serveis municipals o per entitats consorciades. Així, si entre el desembre del 2007 i l'agost passat es van atendre entre 700 i 800 indigents al mes, l'últim trimestre de l'any es va arribar a entre 900 i 1.000 sense sostre, una xifra que l'Ajuntament augura que es repetirà durant el primer trimestre del 2009.

Una altra de les conseqüències de la crisi ja s'ha fet notar: en dos mesos el nombre de persones alimentades en menjadors municipals ha crescut més d'un 33% i al febrer van arribar a sumar 2.733 persones al dia.

L'Ajuntament de Barcelona preveu acabar el mes vinent el Pla contra la Pobresa, que prioritzarà les ajudes per a la inclusió laboral, l'accés a l'habitatge i la cobertura de necessitats bàsiques.